Koronavirüs döneminde karantinalar ardından normalleşme sürecine girmemizle tekrar iş başına dönen işletmeler için bir destek paketi açıklandı. Buna göre işletmelere verilecek pirim destekleri belli oldu.

Bugün haber organlarında girilen bilgilere göre, bu destekten yararlanmak isteyen işletmelerin kısa tamamen ya da kısmi çalışmayı sonlandırması ve haftalık normal çalışma mesailerine dönmesi gerekiyor.  Örnek üzerinden gidilecek olursa 200 sigortalı personel çalıştıran bir şirketin en azından yarısı olan 100 kişilik personelinin koronavirüs öncesi çalıştığı normal mesai saatlerine haftalık olarak geri dönmesi gerekiyor böylece işletme 100 çalışan üzerinden olmak üzere bu destekten yararlanabilecek. İşyeri sahibi 3 Bin TL maaş ile çalıştırdığı bir personel için her ay olmak üzere 735,75 TL prim desteği alabilecek.

SGK bu karar ile ilgili bir genelge yayınladı, genelgede temel şartlar ve gereklilikler yer alıyor buna göre, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan ve işyerinde kısmi ya da tamamen haftalık normal çalışma süresine dönen işletmeler yararlanacak. Bu çerçevede, koronavirüs sürecinde toplam 50 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı bir şirkette, bu işçilerin 30’unun kısa çalışmasının sona ermesi halinde, 30 işçi üzerinden destek verilecek. 20 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması, prim desteğine engel olmayacak.

Kimler Bu Ödenekten Yararlanamaz?

  • Genel bütçeye dahil daireler,
  • Katma bütçeli idareler,
  • Döner sermayeler,
  • Fonlar,
  • Belediyeler,
  • İl Özel İdareleri,
  • belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
  • sosyal güvenlik kurumları,
  • bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
  • KİT’ler