Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’ de yayınlanan haberle Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere 9 farklı meslekte personel alacağını duyurdu . İlanda başvuran adayların en az ön lisans mezunu olması şartı konuldu.

Önemli devlet kurumlarından olan Adalet Bakanlığı 9 farklı meslekte personel alımı yapacağını duyurdu. İhtiyaç duyulan departmanlara çok sayıda personel kabul edilecek. Adalet Bakanlığı, dolgun maaşı, sosyal avantajları ve mesai saati ile kariyerinizde değerlendirmeniz gereken önemli bir fırsat olabilir. Resmi Gazete’de geçtiğimiz günlerde yayımlanan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuruları pazartesi başlayacak.

Adalet Bakanlığı Yeni Personellerini Arıyor!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu personel alım ilanında, “Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS’ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.” denildi.

Aranan Şartlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 18 Eylül 2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Nasıl Başvurabilirim?

Başvurular online olarak gerçekleştirilecek, özellikle devlet kurumlarında covid-19 salgını sürecinde iş başvuruları internet üzerinden yapılmaya başlandı. Böylece birkaç tık ve satır başıyla başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.