Bilindiği üzere sosyal yardımların hanelere ve bireylere daha kolay ve doğru ulaşması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her il için oluşturuldu. Bu iki Vakıfa personel alımı gerçekleştirilecek. 

Bir çok devlet kurumu için standart haline gelmiş olan KPSS şartı bu başvuru için azami 60 olarak belirlendi. Adayların, KPSS’den en az 60 puan alma şartıyla başvuracakları Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için çeşitli şartlar bulunuyor.

18-35 yaş aralığında belirtilen bölümlerden mezun adayların başvurularının kabul edileceği aktarıldı.

Personel Alım İş İlanı Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da tecilli olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Ösym tarafından 2018 veya 2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSS sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

 

Özel Şartlar

 • Bilgisayar Programcılığı alanında bilgi sahibi olmak ve belgelendirmek.
 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve İşletme Fakültesi mezunu olmak.
 • Bu Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ile Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları.
 • En az B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak
 • Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
 • Microsoft programlarını aktif olarak kullanabilmek ve bunu Milli Eğitim Bakanlıpı kurumlarınca veya Üniversitelerce verilen sertifika ile belgelendirmek. Adayların bilgisayar bilgi, tecrübe ve kullanımları uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
 • Sürücü Belgesi şartı aranmaktadır. En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
 • Adayın Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.Diğer özel şartlar: Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve İşletme Fakültesi mezunu olmak. Bu Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ile Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları.
 • İlan tarihi itibari ile en az 6 (Altı) ay öncesinden ilçe sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunamadığını belgelendirmek.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.- Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 • ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden 2018 ve 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.-İşe alınacak personel en az 10 yıl Çatak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışacağını taahhüt ettiğini kabul etmiş olacak.
 • Çatak SYDV Başkanlığı; başvuru yapan adaylar içerisinde herhangi birini işe alım şartlarında ve özel şartlarda belirtilen kriterleri taşımadığı tespit edilmesi durumunda belirlenen süreçte personel alımını iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 • Vakıf mülakat komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.
 • Vakıf Mülakat Komisyonu mülakat sonucunda Vakıf iş ve işlemlerine uygun nitelikte kişilerin bulunmaması durumunda sınavı iptal etme hakkına sahiptir.