Mart ayının ortası itibari ile uygulamaya konulan “Nakdi Ücret Desteği” ödemelerinin bu ay 8 Eylül itibari ile hesaplara yatmaya başlayacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bizzat duyurdu.

 Koronavirüs önlemlerinin belki de en önemli yardım paketlerinden olan, hane halkının geçimine direk olarak dokunan Nakdi Ücret Ödeneği, pandemi sebebi ile işsiz kalan vatandaşlar için can suyu niteliği taşıyor. Maalesef koronavirüs salgının bazı ekonomik etkileri oldu, bu etkilerden belki de en önemlisi işsizlik bir çok işletmenin satışları dolayısıyla karları düştü. Kendisini güvene almak isteyen işletmeler, şirketler bir çok personelinin çalışmasını sonlandırmak durumunda kaldı. Hal böyle olunca bu durum beraberinde işsizliği de getirdi.

Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu duruma karşı bir aksiyon alarak Nakdi Üret Desteği’ni uygulamaya koydu. Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını tekrar hatırlattı. Eğer sistemde IBAN ya da bilgileriniz eksik ve hatalı ise ödemeniz PTT aracılığı ile yapılacak ayrıca Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” açıklamasına da yer verdi.

Nakdi Ücret Desteği Kimlere Verilir?

Bu desteği almak için bazı esasları yerine getiriyor olmak gerekiyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor.

  • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir.
  • Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverence yapılmalıdır.
  • 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.