Anadolu mutfağının tüm Dünya’ya yayılmış lezzeti olan dönerde üretici firmalar %85’e kadar ulaşan merdiven altı satışlara karşı savaş çıkardılar. Bu çerçeve dahilinde 2019 yılı içerisinde Uluslararası Döner Federasyonu’nu kuran üreticiler, 2020 yılında sona ermesi planlanan yasal altyapı ile birlikte merdiven altı üretimi kısa sürede bitirerek 80.000 istihdam ile birkaç yıl çerisinde 3.000.000.000 $ ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, son birkaç yıl içerisinde Türkiye’de ucuz dönercilerin virüs gibi yayılım gösterdiğinin altını çizerek bunların halk sağlığına büyük tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Bir gıdanın izlenebilirliği yoksa, bunun sağlığından asla söz edilemeyeceğini açıklayan Mercan, sayıları 1000’leri aşan firmaların; kasaplardan, et toptancılarından satın aldığı etlerle şubelerinde kepenklerini kapatarak, lavabosu, suyu bile olmayan bol bakterili ortamlarda döner hazırlayarak vatandaşlara satıp sağlıkla oynadıklarını iddia etti.

UDOFED Başkanı Mercan, son kullanma tarihi geçen ürünlerin ucuza satıldığını ve merdiven altı bir şekilde bunlara ulaşıldığını ifade ederek, çok bakteri üremişse, çamaşır suyuyla bunları yıkayarak döner yaptıklarını söyledi ve ucuz döner yiyenlerin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu resmen açıklamış oldu.

Döner Değil Sabun Yiyoruz

Mehmet Mercan, ucuza döner satanların; hayvanın sabun sanayisine giden yağlarının %40 oranına kadar Türk dönerine koyduğunu, bu sebeple haksız rekabet oluşturup hem sektöre balta vurduklarını hem de sağlığa oldukça büyük zarar verip, toplumu zehirlediklerini ifade etti.