AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, imar kanunu hazırlığında olduklarını ve kanun teklifinin sunulacağını açıkladı. Muş, istenildiği gibi yukarıya kat çıkılamayacağını ve kaçak yapıların yıkılacağını, imar suçlarında para cezalarının artırılacağını belirtti. Kanun teklifi 32 maddeden oluşacak ve TBMM’ye sunulacak.

Mehmet Muş yaptığı açıklamayla kat serbestiğine son verileceğini duyurdu. Herkesin istediği gibi yukarı kat çıkamayacağını belirten Muş, imar planlarıyla ilgili davalarda vatandaşların mağdur edildiğini vurguladı. Vatandaşların parsellerinin değerini o günkü rayiç bedelle ödemek şartıyla giderilmesinin hedeflenildiği ifade edildi.

Kaçak yapılara ilişkin yaptırımların artırılacağını söyleyen Muş, yatay mimariye dikkat çekti. Kaçak yapılara yönelik yaptırımların ağır olacağını dile getiren Grup Başkanvekili Muş, “artık istenilen düzeyde kat yukarı çıkarılamayacak” dedi. Yatay mimari için bunun gerekliliğine dikkat çeken Muş, belediyelerin parsel bazlı imar değişikliği yapamayacağını söyledi.

Fonksiyon değişikliği ile ilgilide bir kısıtlamanın getirileceğini söyleyen Grup Başkanvekili, plan değişikliklerinde değer artışı tespit edildiğinde artışın kamuya aktarılacağını söyledi. Kamuya aktarılacak değerlerin yüzde 25’i ilçe belediyesine, yüzde 25’i büyükşehir belediyesine, yüzde 25’i Çevre Şehiğrcilik Bakanlığına, yüzde 25’i ise maliyenin hesabına gönderilecek.

Muş, köylerde yapı inşasına ilişkinde ilgili şehrin valiliğinden izin alınması gerekeceğini ifade etti. Kumsal alanlarda rekreatif iskele inşasına izin verilmeyeceğini dile getiren Muş, sahilde yer alan köylerdeki vatandaşların iskele inşasına izin verileceğini bildirdi.

İmar barışına ilişkin konuşan Muş, müracaat edenlerin projelerini gerçekleştireceğini ifade etti. Burada amacın daha iyi bir şehirleşme olduğuınu kaydeden Muş, kanunun 32 maddeden oluşacağını bildirdi.