Bir son dakika haberi ile Ankara Valiliği Covid-19 sebebi ile kamuda esnek çalışma saatlerini içeren bir karar aldı. Esnek çalışma saatleri kararına göre Ankara’da hamile ve kronik hastalığı olan kamu personeli izinli sayılacak, 10 yaştan küçük çocuğu olan kadın personeller evden çalışacak.

Koronavirüs salgını beraberinde dünyada büyük köklü değişikleri getirdi. İlk önce internet teknolojilerinin merkezi Google, Facebook gibi şirketlere de ev sahipliği yapan Kaliforniya’nın Silikon Vadisi denilen merkezinde tartışılmaya ve uygulanmaya başlanan uzaktan, online yani “rimut” çalışma şeklinin bugün ülkemiz de üstelik kamuda bir örneğine şahit olduk.

Kaliforniya’da teknoloji şirketlerinin konumlandığı ve Silikon Vadisi diye adlandırılan bölgede Twitter gibi bir çok büyük ve milyarlarca dolar değere sahip teknoloji şirketleri bütün işlerini hem bu yıl hem de gelecek yıl olmak üzere uzaktan çalışma sistemi şekilde yürüteceğini açıkladı. Bunun üzerine dünya da sürekli konuşulan ve belirli otoriteler tarafından “modern kölelik” olarak adlandırılan beyaz yakalı olmanın yani zamanını satan insanların artık çalışma saatleri ve mesaileri olmadan dünyanın her yerinden özgürce internet aracılığı ile sadece bilgisayarları üzerinden çalışacağı bir döneme girilebileceğinin sinyalleri konuşulmaya başlandı.

Ankara Valiliği Açıkladı!

Ankara’da Valilik Kamu çalışanlarına yönelik bir genelge yayınladı buna göre 1 Eylül’den itibaren kriterlerin içerisindeki kamu çalışanları esnek çalışma saatlerinden ve evden çalışma seçeneğinden yararlanabilecek.

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği belirtilerek, “Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Uygulamada; Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür” denildi.