Bir devlet kurumu olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine koruma ve temizlik personeli alınacak, son başvuru tarihi olan 11 Eylül yaklaşıyor, işte detaylar ve başvuru şartları.

 Sanatla iç içe, sosyal güvencesi ve belirli mesai saatlerine tabi olan, maaş garantili bir kamu kurumunda çalışmak istiyorsanız Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tam size göre olabilir. 7 Eylül tarihinde kurum tarafından yayınlanan ilana göre iki farklı departman için personel alımı yapılacak, ‘’Koruma ve Güvelik Hizmetleri’’ ve ‘’Temizlik Hizmetleri’’ kadrolarına personel alımı yapılacak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İçin Başvuru Şartları

 • En az bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak,
 • Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması,
 • Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda, olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
 • Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak (kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir.)

Temizlik Başvuru Şartları

 • Temizlik hizmetlerini yürütmesine engel olacak sağlık sorunu olmamak (kazanan adaylardan Sağlık Raporu istenecektir.)
 • Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında çalışmayı kabul etmek,
 • En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezun olmak,
 • 18-40 yaş aralığında olmak,

Personel Alım İlanı

 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şekli Tarihi ve Yeri

 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2020 – 11.09.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
 • Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Noter ve Kura İşlemleri

 • Noter kura çekimi 18.09.2020 tarihinde saat 10.30’da Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. Kura çekimi izlenmesinde değişiklik olması durumunda (https://www.mgu.edu.tr/) adresimizden duyuru yapılacaktır. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
 • Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü Mülakat Aşaması

 • Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 24.09.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 30.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar (https://www.mgu.edu.tr/) internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)
 • Temizlik Hizmetleri : 24.09.2020
 • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 24.09.2020

Belge Teslimi

Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası İdari Personel Şube Müdürlüğü’ne (ikinci kat) teslim etmesi gerekmektedir.

 • Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
 • Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
 • Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
 • Temizlik Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,
 • DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

Resmi İlan İçin Tıklayınız