Kanal İstanbul’la ilgili iş birliği protokolünün iptali konusunda açılan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme Kanal İstanbul’la ilgili protokolün hukuka uygun olduğunu belirtti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı 9 meslek odası protokolün iptaline ilişkin İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne dava açmış,

Kanal İstanbul’un, sözleşmelere, Anayasa’ya, ekosisteme, Çevre Düzeni Planı’na aykırı olduğuna dava dilekçesinde yer verilmişti. Ekolojik dengenin bozulacağını öne süren esnaf odaları, tabiat parklarının ortadan kalkacağını ifade etmiş, Kanal İstanbul projesindeki taraflara verilecek görevlerin, hukuka aykırı olduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca projenin sınırları belirlenmemiş bir alanı işaret ettiği alanın hukuka aykırı rejime bağlı olduğunun belirsizliği vurgulanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise hukuka aykırı bir durum bulunmaması sebebiyle davanın reddini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmazlarının proje için tahsisi konusunda da iddia kabul görmedi. Mahkemenin kararında “Kaldı ki yürütülen süreçlerde meydana gelebilecek herhangi bir aykırılığın söz konusu olması halinde de menfaatleri ihlal edilenler yönünden davaya konu edilebileceği açıktır.” ifadeleri yer aldı.