Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyenler için hibe vermekteydi bu hibe yükseltilerek güncellendi. Bu güncelleme ile artık 50 Bin TL olan yeni iş kurmak isteyenlere verilen hibe 65 Bin TL’ye yükseldi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR buradan alınan kararlar ile harekete geçiyor, Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurmasına yönelik hibe desteği sunan Türkiye İş Kurumu, Alile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan karar ile ikinci faz ödemelerini başlattı ayrıca alınan kararla 50 Bin TL olan engelli vatandaşlarımız için verilen hibe desteği ikinci fazda zamlanarak 65 Bin TL’ye yükseltildi. 

Ayrıca İŞKUR tarafından, Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Giderleri Desteği  ve Kuruluş İşlemleri desteği de girişimci vatandaşlarımıza hibe olarak veriliyor.

Kuruluş Desteği

 Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

Kuruluş İşlemleri Desteği Desteği

 İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

İşletme Gideri Desteği

 Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

Başvuru Şartları

  • İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
  • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
  • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
  • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
  • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Hibe Desteği Almak İçin Yararlı Olacak Bir Video