Ticaret Bakanlığı 1 Eylül 2020’de geçerli olan,  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğini yürürlüğe koydu. Ticari elektronik mesaj göndermek isteyen kişiler artık Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi( İYS)”ne kayıt olmadan elektronik ileti gönderemeyecek.

İYS’den onay alındığına dair ispat yükümlülüğü gerçek ve tüzel kişilere ait olacak. Sistem üzerinden alınmayan onaylar hizmet sağlayıcılar aracılığıyla 3 günlük süre zarfı içerisinde İYS’de kaydı oluşturulacak, kaydedilmemesi durumunda onaylar geçersiz sayılacak.

Hizmet sağlayıcı firmalar, işletmelere kendi ünvanlarını, markalarını tanımlayıcı içeriklere hakkı verecek. Sesli aramalarda esnaflar kendi ad ve soyadına yer verebilecek, tacirler ticari bir unvana sahip olabilecek. Bu yenilikler yönetmeliğin yayımlandığı tarihte uygulamaya konulacak.

İYS üzerine yapılan şirket başvuruları, incelemeye alınacak. 1 Eylül 2020’de geçerli olacak düzenlemede gerçek ve tüzel kişilerin İYS’den onay alması gerekiyor. Onay alınmadığında hizmet sağlayıcıların 3 gün içerisinde sisteme kayıt gerçekleştirmesi gerekiyor.