Türkiye Uzay Ajansının Görev ve Yetkileri Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Uzay Ajansı’nın görev ve yetkilerinin belirlendiği madde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 123 personel görev yapacak ve  memur kadrolarına atama sayısı sınırı kaldırılacak. Açıktan ve doğrudan atama yapılabilecek.

52 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı’na verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla artık yürürlükte.

Türkiye Uzay Ajansı’nın ihtiyacı olan uzman istihdamına yönelik oluşturulan düzenleme ile Ajans içinde görev alacak uzay teknoloji uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcıları,  ekonomik ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına eşit tutulacak.